Ceník

 
celodenní docházka3 800 Kč/měsíc (školné a stravné)
polodenní docházka3 800 Kč/měsíc (školné a stravné)
1 den400 Kč (školné a stravné)

Zápis do Lilie – centra předškolní výchovy

Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého roku do naplnění kapacity třídy. Při volné kapacitě je možné dítě umístit v průběhu roku.

Informace k zápisu:
K zápisu potřebujete vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list potvrzený dětským lékařem, Zmocnění k vyzvedávání dětí, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Před podpisem Smlouvy o poskytování služby péče o dítě je potřeba, aby se rodiče dítěte seznámili s jejím obsahem a také s obsahem Vnitřního a Provozního řádu Lilie.

• Lilie vydává rodičům potvrzení o úhradě služby péče o dítě pro daňový odpočet.
• Dodržujeme směrnice GPDR k nakládání s nezbytnými osobními údaji a jejich ochranou.

Chcete-li se do Lilie přijít podívat nebo získat více informací,
domluvte si setkání s její ředitelkou Mgr. Zuzanou Zvardoňovou – tel. 720 119 272.