Jediným učitelem hodným toho jména jest ten,
který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení
a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

Co nabízíme

Lilie je profilována jako pedagogické zařízení rodinného typu. Nabízí umístění předškolních dětí v maximálně dvacetičlenné skupině, ve které pracují současně dvě učitelky, chůva a provozní pracovnice. Lilie je otevřena 6:30 – 16:00 hodin.

V duchu pedocentrického přístupu k dítěti užíváme v předškolní pedagogice metody prožitkového a kooperativního učení dramatickou hrou. Aplikujeme projektovou vzdělávací metodu, díky níž děti získávají zkušenosti prostřednictvím praktických činností a experimentování, také smyslové metody s ohledem na pansofický odkaz J. A. Komenského, že nic nebylo v oblasti rozumu, co dříve nebylo v oblasti smyslů. Tím jsou děti komplexně vedeny ke schopnosti řešit problémy, rozvíjet sociální a emocionální rovinu, nést vlastní odpovědnost za proces i výsledky své práce, která je souborem pestrých aktivit zaměřených na jejich celkový rozvoj. Výuková témata integrována do logicky řazených celků aktualizujeme dle potřeb skupiny dětí.

Více informací...

Nabídka
• celoroční výchovně vzdělávací program dle tematického plánu „Žijeme pospolu“
• zkušenostní prožitkové učení v projektových celcích
• badatelská výuka
• výuka anglického jazyka
• výtvarné aktivity
• programy dětské knihovny Luh doplňující výchovně vzdělávací projekty Lilie
• návštěvy lektorských programů
• návštěvy Muzea regionu Valašsko
• divadelní představení organizovaná DK Vsetín
• divadlo v Lilii
• účast na akcích pořádaných MěÚ Vsetín
• účast na akcích Den stromů, Den Země
• plavecký výcvik
• výlety
• tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi
• mikulášská nadílka
• adventní program
• karneval
• velikonoční program
• závěrečná slavnost

KONTAKTUJTE NÁS: info@lilie-centrum.cz

obrazek Facebook Lilie