Dítěti v člověku
V každém člověku je skryto dítě, to znamená výtvarný pud, a jeho nejmilejší hračkou a předmětem vážného zájmu není miniatura lodi, vypracovaná do nejmenších podrobností, ale ořechová skořápka s ptačím pírkem jako stěžněm a s křemínkem jako kapitánem. Toto dítě chce, aby mu bylo dovoleno spoluhrát, spolutvořit také v umění a nechce být pouhým obdivujícím divákem. Neboť toto „dítě v člověku“ je nesmrtelným tvůrcem v lidské duši…

PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA V DĚTSKÉ SKUPINĚ (3–6 let)

Žijeme pospolu

provozní doba 6.15–16.00

Centrum dramatické výchovy Lilie nabízí rodičům umístění jejich předškolních dětí v rámci dětské skupiny. Alternativní pedagogický přístup je inspirován školstvím waldorfským, montessori a lesními školkami s akcentem na rozvoj uměleckých dovedností dětí nejranějšího věku v oblasti dramatické, výtvarné, pohybové a rytmické.

Při tvorbě harmonického a esteticky vyváženého prostoru, výběru pomůcek i hraček byly zvoleny přírodní materiály. Díky nim děti zažívají opravdovost a smysluplnost okolního světa.

Záměrem pedagogů je vytvoření prostředí bezpečí, souladu a vzájemné důvěry, proto si děti se svými učitelkami tykají. V řízených činnostech jsou uváděny do světa poznání prostřednictvím poezie, pohádek a příběhů. Dramatické hry rozvíjejí jejich vnímání, fantazii a tvůrčí dovednosti. Své citové prožitky děti vyjadřují slovním, pohybovým a výtvarným projevem.

Více informací...

Harmonogram dne

6.15-8.15příchod dětí, spontánní činnost
8.15–8.30kontaktní kruh se svíčkou, relaxace
8.30–10.00svačinka, řízená činnost
10.00–11.30pobyt venku
12.00–12.30oběd
12.30–14.00relaxační cvičení, četba, klidový režim
14.00–16.00svačinka, volné aktivity

Hygienické a sebeobslužné činnosti probíhají v průběhu celého dne.
Ceník

 
celodenní docházka3 800 Kč/měsíc (školné a stravné)
polodenní docházka3 800 Kč/měsíc (školné a stravné)
1 den400 Kč (školné a stravné)
hodinové hlídání150 Kč/hodina