A jedna žena, která držela v náručí nemluvně, řekla: Promluv k nám o dětech.
A on pravil: Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.

O NÁS

Centrum dramatické výchovy Lilie poskytuje kvalitní služby v oblasti předškolní výchovy a zájmového vzdělávání dětí a mládeže s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti v esteticky hodnotném, harmonicky vyváženém prostředí.

Centrum dramatické výchovy Lilie sídlí v budově odloučeného pracoviště ZŠ Luh, se kterou systematicky a úzce spolupracuje. Svým klientům nabízí širokou škálu aktivit s cílem vytvářet bezpečný prostor pro setkávání a pěstování vzájemných vztahů.

Základním principem přístupu k dětem je budování úcty mezi učitelem a žákem, ocenění, podpora a rozvoj jeho jedinečných schopností. Snahou erudovaných pedagogů je poskytnout dětem maximum svobody k rozvoji uměleckého cítění, pomoci jim objevovat a nacházet radost v tvůrčí práci.